ZUBNÍ
LÉKAŘI

DENTÁLNÍ
HYGIENA

ASISTENTKY
LÉKAŘŮ

RECEPCE

VEDENÍ
KLINIKY

MUDr. Milan TOMKA, Ph.D

Vedoucí lékař

Jazyky: angličtina

Na Bulovka Dental Clinic přichází s více než patnáctiletou praxí. Na jeho odbornost a vhled do problematiky měla velký vliv zejména dvanáctiletá práce ve Výzkum...

MDDr. Zuzana DOŠKOVÁ

Zubní lékařka

Jazyky: angličtina

Nová posila týmu, která se po studiu na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy již osm let specializuje na záchovnou a estetickou stomatologii.

MUDr. Radim HORÁK

Stomatochirurg

Jazyky: angličtina, němčina, ruština

Vystudoval stomatologii na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Má atestaci I. stupně v oboru stomatologie a atestaci II. stupně (specializační) z ústní, čelistní a obli...

MUDr. Markéta HRUBÁ

Zubní lékařka

Jazyky: angličtina, němčina

Absolvovala stomatologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Aktivně se účastní oborových kongresů a konferencí. Má ráda sport ...

MDDr. Thuy Linh NGUYEN

Zubní lékařka

Jazyky: čeština, vietnamština, angličtina

Absolvovala na LF UK v Hradci Králové (2018). Specializuje se převážně v záchovné a estetické stomatologii. Pravidelně se ...

MDDr. Sára SCHWARZENBACHOVÁ

Zubní lékařka

Jazyky: angličtina

Absolvovala stomatologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zakládá si na vstřícné a srozumitelné komunikaci s pacienty. Za nezbytné považuje prevenci a pochopení ...

MDDr. Irina SOKOLOVA

Zubní lékařka

Jazyky: angličtina, ruština

Po studiu na Lékařské fakultě v Hradci Králové pracovala dva a půl roku na zubní klinice. Specializuje se na záchovnou a estetickou stomatologii ...

zubní lékař zubař

MUDr. Ondřej SVOBODA

ZUBNÍ LÉKAŘ

Jazyk: angličtina, němčina, italština

Vystudoval na Masarykově univerzitě a úspěšně složil aprobační zkoušky v Německu, kde dlouhodobě pracoval....

MUDr. Irena WILDMANNOVÁ

Zubní lékařka

Jazyky: angličtina, němčina, španělština

Absolvovala 1.LF UK v Praze, studium zakončila promocí v roce 2002. Součástí týmu Bulovka Dental Clinic se stává po téměř dvaceti letech práce v oboru praktického zubního ...

MDDr. Tomáš ZÁBOJNÍK

Zubní lékař

Jazyky: angličtina, němčina

Po absolvování Lékařské fakulty v Hradci Králové pracoval jedenáct let jako zubní lékař na různých klinikách, poslední dva roky byl vedoucí zubní lékař ...

Sabína KLŮS, DiS.

Dentální hygienistka

Jazyky: angličtina

Své profesi se věnuje přes 10 let a měla možnost pracovat po boku předních lékařů a rozšířit si tak vědomosti. Již na škole ji zaujal obor parodontologie a věnuje ...

Kateřina MIKITOVÁ, Dis.

DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

Jazyky: angličtina

Po absolvování VOŠ obor DDH v Ústi nad Labem od roku 2011 pracovala na soukromé zubní klinice v centru Prahy. Má zkušenosti ...

Milada ŠEBKOVÁ, DiS.

Dentální hygienistka

Jazyky: angličtina

Vystudovala na soukromé škole dentální hygieny, zkušená profesionálka s téměř 20 lety praxe..

Monika KRATINOVÁ

Vedoucí sestra

Jazyky: angličtina

Po více než dvacetileté praxi považuje za svoji specializaci komunikaci s lidmi a empatii. Za nejdůležitější pro svoji práci vidí přátelský kolektiv a vstřícnost k pacientům ...

Lucie GRUBEROVÁ

Zubní asistentka

Jazyky: angličtina

Má za sebou desetiletou praxi na Klinice kardiovaskulární chirurgie a zubních klinikách. Za nejdůležitější ve své práci považuje pomáhat druhým. Práce v Bulovka Dental Clinic ...

Adam JAMAL

Asistent

Jazyky: angličtina, arabština

Vystudoval stomatologii v Sýrii, kde i absolvoval odbornou praxi. Nyní se připravuje na aprobační zkoušky v ČR. Velmi rád by po aprobaci....

Anna JANOŠOVÁ

Zubní asistentka

Jazyky: angličtina, italština, španělština

Nová posila týmu, akreditovaná zubní instrumentářka s praxí ve stomatologii.

Eva KOLÍNSKÁ

Zubní asistentka

Jazyky: angličtina

Absolvovala SZŠ obor Zubní laborant v Praze a akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářky ...

 

Simona MOTTLOVÁ

Zubní asistentka

Jazyky: angličtina

Akreditovaná zubní instrumentářka s několikaletou praxí v oboru, ve stomatologické ordinaci.

Vendula PATOČKOVÁ, DiS

ZUBNÍ ASISTENTKA

Jazyky: angličtina

Ve stomatologii pracuje již více jak deset let. Tato práce ji zcela naplňuje a ráda se v tomto oboru i  nadále vzdělává. Pacient je u ní na prvním místě....

Linda KRAYEM

Recepce

Jazyky: angličtina, němčina, arabština

Po přerušení vysokoškolského studia nastoupila do svého prvního zaměstnání.

Kateřina MILI

Recepce

Jazyky: angličtina

Skvělá recepční s 20 lety zkušeností v oblasti služeb. Její hlavní charakteristiky jsou empatie, spolehlivost...

Bc. Jana SEDLÁKOVÁ, MBA

Generální ředitelka

Jazyky: angličtina, němčina, ruština

Vystudovala ekonomii a management na MU v Brně a UNYP. Více než 20 let úspěšně vede významné firmy a projekty ...

Dagmar FOUBÍKOVÁ

Specialistka výkaznictví

Jazyky: angličtina, němčina

Po studiu na Gymnáziu absolvovala vyšší odborné vzdělání na SZŚ v Praze. Sedm let pracovala jako zubní instrumentářka. Po té absolvovala kurzy...

MÁM ZÁJEM
O POZICI

Na základě vyplněného dotazníku Vás bude kontaktovat zástupce personálního oddělením společnosti Bulovka Dental Clinic, a.s.

Souhlas se zpracováním údajů (GDPR)

Odesláním údajů a Vašeho životopisu do společnosti Bulovka Dental Clinic a.s., IČ: 09259392, se sídlem Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno.