CENÍK
SLUŽEB

CENÍK
SLUŽEB

Klinika v současné době přijímá nové pacienty pro široké spektrum poskytovaných zubních lékařských služeb. V provozu jsou již pracoviště praktického zubního lékařství a dentální hygieny.

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
213 - RBP, zdravotní pojišťovna

Stali jsme se partnerem největší on-line cafeterie Benefit Plus.
Za naše služby můžete platit svými Benefit Plus kartami i vouchery!

Naše klinika poskytuje komplexní spektrum pojišťovnami hrazených služeb dle platné úhradové vyhlášky (mimo ortodoncii). Výkony a materiál, který není hrazen zdravotními pojišťovnami, je předmětem úhrady pacientem. Pacient je vždy seznámen s cenovou náročností realizovaného výkonu a svobodně se rozhoduje o realizaci. Ceny jsou v souladu s platnou legislativou.

HRAZENO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Zákrok

Cena od

Anestezie (základní)

Hrazeno ZP

Extrakce (základní)

Hrazeno ZP

Zhotovení základních rentgenových snímků

Hrazeno ZP

Preventivní prohlídky

Hrazeno ZP

Nutná a neodkladná péče (Akutní ošetření) - základní vyšetření a ošetření dle pojišťovny

Hrazeno ZP

HRAZENO PACIENTEM

Zákrok

Cena od

Bílá výplň (fotokompozit)

1,900 CZK

Bělení zubů

8,400 CZK

Celokeramická korunka (včetně otisku a fixace)

12,400 CZK

Dentální hygiena* – dospělý pacient

2,150 CZK

Dentální hygiena* – dětský pacient

1,100 CZK

Endodontické ošetření (jednoduché ošetření jednoho zubního kanálku, včetně zaplnění)

3,200 CZK

Endodontické ošetření pod zubním mikroskopem (komplikované ošetření zubního kanálku včetně zaplnění)

5,600 CZK

Implantát s celokeramickou korunkou

34,400 CZK

Konzultace na žádost pacienta

850 CZK

Stomatochirurgická extrakce

1,150 CZK - 2,400 CZK

Konzultace ortodoncie

2.000 CZK

* Uvedené ceny jsou orientační a odvíjí se od konkrétního rozsahu výkonu. Při návrhu léčby lékař vždy navrhuje optimální variantu léčby a materiálů. Klient je vždy předem seznámen s možnými postupy, jejich výhodami a riziky a cenovou náročností alternativních variant.

* Vybrané pojišťovny přispívají pacientům na úkony dentální hygieny. Přehled příspěvků na dentální hygienu v roce 2022 a podmínky čerpání příspěvku naleznete v dokumentu níže.

* Příspěvek pojišťovny OZP (207) – čerpání formou kuponu, podmínky zde.

MÁM ZÁJEM
O POZICI

Na základě vyplněného dotazníku Vás bude kontaktovat zástupce personálního oddělením společnosti Bulovka Dental Clinic, a.s.

Souhlas se zpracováním údajů (GDPR)

Odesláním údajů a Vašeho životopisu do společnosti Bulovka Dental Clinic a.s., IČ: 09259392, se sídlem Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno.