DENTÁLNÍ KLINIKA

Provozovatel:
Bulovka Dental Clinic a.s.
IČO: 09259392

Adresa kliniky:
Chlumčanského 497/5, Praha 8 – Libeň

Kontakt:
+420 733 143 111
recepce@bulovkadc.com

OTEVŘENÁ
PRACOVIŠTĚ

Klinika v současné době přijímá nové pacienty pro široké spektrum poskytovaných zubních lékařských služeb. V provozu jsou již pracoviště praktického zubního lékařství a dentální hygieny. Další pracoviště připravujeme tak, abychom nabídli dlouhodobou a systematickou komplexní zubní péči a řešení zdravotních i estetických problémů pro naše klienty.

PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ

Poskytování celého spektra léčebně-preventivní péče v rozsahu odbornosti praktický zubní lékař.

7:00 - 20:00
Pondělí - Pátek

DENTÁLNÍ HYGIENA

Vyšetřování a ošetřování zubní dutiny včetně odborného čištění zubů, odstraňování plaku a zubního kamene, bělení a dalších estetických úprav.
Příspěvky na dentální hygienu pro klienty zdravotních pojišťoven v aktuálním roce naleznete na odkazu níže.

7:00 - 20:00
Pondělí - Pátek

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ SPECIALIZOVANÉ

Zubní lékař / lékařka s odborností implantologie, parodontologie, stomatochirurgie, endodoncie a další.

7:00 - 20:00
Pondělí - Pátek

ODBĚR
NOVINEK

MÁM ZÁJEM
O POZICI

Na základě vyplněného dotazníku Vás bude kontaktovat zástupce personálního oddělením společnosti Bulovka Dental Clinic, a.s.

Souhlas se zpracováním údajů (GDPR)

Odesláním údajů a Vašeho životopisu do společnosti Bulovka Dental Clinic a.s., IČ: 09259392, se sídlem Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno.